กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลช้างแรก

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลช้างแรก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางสะพานน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-23 18:38:47 เข้าชม : 217 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายมานะ หนูภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายรชต คำเมือง ครู กศน.ตำบลช้างแรก ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลช้างแรก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน,ตำบลช้างแรก