บุคลากร กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หัวข้อข่าว : บุคลากร กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-25 08:26:38 เข้าชม : 74 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางจินธิดา บุตดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย มอบหมายให้นายวันชัย สารพันธ์ ครู กศน.ตำบล นายพนัส เบาราญ ครู ศรช. และ นายธรรมชาติ สุภาพรม ครู ศรช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง