25 ส.ค. 62 กศน.นครศรีฯ นิเทศติดตามการดำเนินการสอบ N-NET 1/2562

หัวข้อข่าว : 25 ส.ค. 62 กศน.นครศรีฯ นิเทศติดตามการดำเนินการสอบ N-NET 1/2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-25 11:51:42 เข้าชม : 91 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการนิเทศติดตามการทดสอบระดับชาติ (N-NET ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสนามสอบ จำนวน 27 สนามสอบ ดำเนินการจัดสอบ โดยในการนิเทศติดตามการสอบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานการสอบของสนามสอบทั้ง 27 สนามสอบและร่วมรับฟังสภาพปัญหาแต่ละสนามสอบ ซึ่งมีนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรายุ เวชศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายเสกสรรค์ แก้วมณี นักวิชาการศึกษา นายไกรสรณ์ คลอดทองเพชร นักวิชาการศึกษา นางณัฐรินีย์ รามแก้ว นักวิชาการศึกษาและนางสาวอนงค์ หนูด้วง นักวิชาการศึกษา ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติคู่มือการจัดสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง