ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)

หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-25 12:04:20 เข้าชม : 69 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันนี้ 25 สิงหาคม 2562 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( N-NET) ครั้งที่ 1/2562 ทีมที่ 2 ประกอบด้วยนางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม ; นางสาวสุภาณี วรรณะ; นางเอมอร เทพประดิษฐ์ และนายวิเลิศ ไชยสิทธิ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กศน.อำเภอท่าฉาง กศน.อำเภอไชยา