ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-10-09 20:51:00 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมวชิรสุทธารส ชั้น 2 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

.
.
.
.
.