กศน.อำเภอแม่สอดร่วมโครงการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ DIGITALและประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่สอดร่วมโครงการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ DIGITALและประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่สอด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-10-09 22:03:14 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. กศน.อำเภอแม่สอดร่วมโครงการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ DIGITALและประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สอดร่วมโครงการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ DIGITAL เพื่อตอบสนองนโยบายของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ DIGITAL” การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จฯ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองตากและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

.
.
.
.
.