ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-10-17 15:02:37 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ การทำน้ำสมุนไพร อุปกรณ์เครื่องเล่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพไม้ยืน บริการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

.
.
.
.
.