ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-10-18 11:28:49 เข้าชม : 16 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 "ฮุบโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต" (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2562) พร้อมลงนามใน MOU ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

.
.
.
.
.