ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-11-09 00:45:23 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. งบประมาณปี 2563 มาเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ให้เกิดการนำยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

.
.
.
.
.