จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หัวข้อข่าว : จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-11-09 00:52:38 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นำทีมโดย นางโสรวีร์ นามวงษา ออกพื้นที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีคณะครูและนักเรียน เข้าชมทั้งสิ้น 1,374 คน ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่นำมาให้ชมเป็นภาพยนตร์นานาชาติที่ได้รับรางวัล และโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีนี้ภาพยนตร์หัวข้อ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต” กล่าวถึงการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ขยะพลาสติก เป็นต้น ตอนท้ายมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมเล่น ร่วมทำกิจกรรม ร่วมตอบปัญหาและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนักเรียนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลินเป็นอย่างมาก

.
.
.
.
.