เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-11-09 00:59:56 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางประทุม โพธิ์งาม ครู หัวหน้ากลุ่มวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคุณครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยล วิทยาลัย เวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 83 คน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ โรลลิ่งบอล(เกี่ยวกับเรื่องรอก คาน สกรู ไฮโดรลิก ล้อและเพลา) ดาราศาสตร์ ภาพยนตร์สามมิติ รอยเลื่อนมีพลัง เรียนรู้นิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” และอีกมากมาย การเยี่ยมชมครั้งนี้คณะครู นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นอย่างมาก

.
.
.
.
.