อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการกำหนดวิสัยทัศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการกำหนดวิสัยทัศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-12-13 19:58:24 เข้าชม : 77 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายประเมิน ปรีชพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยครูและ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการกำหนดวิสัยทัศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง