กศน.ตำบลหัวนาคำดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน.

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลหัวนาคำดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหัวนาคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-12-13 20:11:57 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลหัวนาคำ สังกัด กศน.อำเภอยางตลาด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน. วิทยากรโดย ครู กศน.ตำบลหัวนาคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับ - ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม - 100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายและผลกระทบของมนุษย์ที่เกิดจาการทำลายสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม นิเทศติดตามโดย นางคลอใจ ภูโอบ คุณครูมัลลิกา ปะมาระเต ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และคณะ ณ กศน.ตำบลหัวนาคำ หมู่8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง