ศฝช.สระแก้ว จัดประชุมตลาดนัดสีเขียว ร่วมกับ รพร และมูลนิธิ moa

หัวข้อข่าว : ศฝช.สระแก้ว จัดประชุมตลาดนัดสีเขียว ร่วมกับ รพร และมูลนิธิ moa
เขียนข่าวโดย ศฝช.สระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 15:59:21 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ศุภพิมล นางสุวิมล ศุภพิมล และบุคลากร ศฝช.สระแก้ว จัดประชุมเรื่องตลาดนัดสีเขียว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย โดยประชุมหารือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการนำผลผลิตเข้าสู่ครัวโรงพยาบาลและร้านอาหารในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ รวมถึงแนวทางในการขยายและพัฒนาตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพซึ่งมีจำนวนมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วยังได้มอบบัตรผู้ประกอบการจำหน่ายผลผลิตเกษตรธรรมชาติตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติ MOA รุ่นใหม่จำนวน 24 ราย ที่ปฏิบัติตามธรรมนูญตลาดสีเขียวที่กำหนดร่วมกันไว้ โดยมีนายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว เป็นผู้มอบ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง