สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคใต้

หัวข้อข่าว : สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคใต้
เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 16:15:47 เข้าชม : 192 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคใต้ โดยนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. มาบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ (ว21/2560)” โดยนางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง และนางสาวนุชทยา กำลังเอก และบรรยายในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว21/2560) ” โดยนายนิพนธ์ เบญจกุล ระหว่างวันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง