ศฝช.สระแก้ว จัดทำ QR Code ติดป้ายศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดและสมุนไพร

หัวข้อข่าว : ศฝช.สระแก้ว จัดทำ QR Code ติดป้ายศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดและสมุนไพร
เขียนข่าวโดย ศฝช.สระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 16:19:12 เข้าชม : 33 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผอ.ศฝช.สระแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาวิชาการ โดยนางสาวกฤษณา โสภี และเจ้าหน้าที่ ติดป้าย QR Code ณ ศูนย์เรียนรู้ การปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ทางออนไลน์ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone แสกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง