Onie News✏️✏️ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมขยายผลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซี่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยางน้ำกลัดใต้ ✏️ อ่านเพิ่มเติมที่.....

หัวข้อข่าว : Onie News✏️✏️ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมขยายผลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซี่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยางน้ำกลัดใต้ ✏️ อ่านเพิ่มเติมที่.....
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 17:14:43 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวพัชรา พิมพ์ศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง มอบหมายให้นางอุนากรรณ ไทยถนอม ครู อาสาสมัคร กศน. จัดอบรมขยายผลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซี่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยางน้ำกลัดใต้ โดยมีนางสาวพัชรา พิมพ์ศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้องให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมีนางพิศมัย ทองไสว ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลท่าตะคร้อ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อ) จังหวัดเพชรบุรี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง