พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ( MOU )

หัวข้อข่าว : พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ( MOU )
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอประจันตคาม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 17:17:53 เข้าชม : 116 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


6 ธ.ค.61 : ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประจันตคาม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 15 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืนต่อไป...

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง