กศน.อำเภอหนองฉาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอหนองฉาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอหนองฉาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 18:15:19 เข้าชม : 82 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมพร สุขสโมสร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองฉาง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอหนองฉาง เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ กฎระเบียบตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงาน กศน. โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง