หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมการอบรมครู ศศช. ที่บรรจุใหม่ | เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
2018-12-06 19:45:50 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมเตรียมการอบรมครู ศศช. ที่บรรจุใหม่ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จ.แม่ฮ่องสอน และ กศน.อำเภอ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเตรียมความพร้อมและนัดแนะรายละเอียดเชิงลึกในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ของการอบรมครู ศศช. ที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2562 ณ กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง