นางสาววาสนา มะโนคำ และนางชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ นำคณะ BD NGV (ปตท.) ตรวจเยี่ยมฐานเรียนรู้การปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

หัวข้อข่าว : นางสาววาสนา มะโนคำ และนางชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ นำคณะ BD NGV (ปตท.) ตรวจเยี่ยมฐานเรียนรู้การปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
เขียนข่าวโดย ศฝช.อุตรดิตถ์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2020-01-29 23:18:31 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 29 มกราคม 2563 นางสาวฐปนา อินทร์มา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาววาสนา มะโนคำ และนางชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ ครูอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลลับแลนำคณะ BD NGV (ปตท.) ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เกษตรกรเครือข่าย อำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอตรอน และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างมาก และร่วมวางแผนการพัฒนาเกษตรกรด้านการผลิตพืชผักธรรมชาติเพื่อสุขภาพร่วมกันต่อไป ภาพ/ข้อมูล : วาสนา เรียบเรียง/รายงาน : จิรัชญา