ศว.นครราชสีมา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณื อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๓๗ คน ที่มาศึกษานิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อข่าว : ศว.นครราชสีมา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณื อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๓๗ คน ที่มาศึกษานิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2020-01-30 00:20:08 เข้าชม : 134 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา นางสาวสมิตานัน จันทร์สระน้อย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนวิชาการ พร้อมทีมงานนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๑๓๗ คน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษานิทรรศการทางวิทยาศาสต เส้นทางรักษ์โลก…รักษ์สิ่งแวดล้อม โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ภาพยนตร์ ๓ มิติ เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ และระบบนิเวศวิทยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓