ประชุมปฎิบัติการสร้างเครืองมือวัดผล

หัวข้อข่าว : ประชุมปฎิบัติการสร้างเครืองมือวัดผล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอหัวตะพาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2020-01-30 00:36:48 เข้าชม : 51 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


29 มกราคม 2563 นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว ผอ กศน.พร้อมด้วยนางวรรณา แสงบุญศรี ครู ค.ศ.1 และนางพิกุล ลัยรัตน์ ครู กศน.ตำบล ได้เข้าร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเลือกเสรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รอง ผอ.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมปทุมราช กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ