กศน.อำเภอหนองขาหย่างนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอหนองขาหย่างนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอหนองขาหย่าง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-01-11 14:35:00 เข้าชม : 146 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 9-11 มกราคม 2562 กศน.อำเภอหนองขาหย่างนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี

.
.
.
.