กศน.อำเภอหนองฉาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอหนองฉาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอหนองฉาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-01-11 15:36:53 เข้าชม : 125 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 กศน.อำเภอหนองฉาง นำนักศึกษาเข้าร่วม ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดอุทัยธานีที่ 1 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง