onie news✏️✏️กศน.ตำบลบ้านหาด สังกัดกศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำดื่มสูตรโบราณ (กาแฟ โอเลี้ยง ชานมเย็น) หลักสูตร 8 ชั่วโมง ณ อบต.บ้านหาด✏️✏️...อ่านเพิ่มเติมที่....

หัวข้อข่าว : onie news✏️✏️กศน.ตำบลบ้านหาด สังกัดกศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำดื่มสูตรโบราณ (กาแฟ โอเลี้ยง ชานมเย็น) หลักสูตร 8 ชั่วโมง ณ อบต.บ้านหาด✏️✏️...อ่านเพิ่มเติมที่....
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านลาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-01-11 16:12:01 เข้าชม : 148 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 11 - 12 ม.ค. 2562 นางสมหทัย ประสมศรี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านลาด มอบหมายให้ นายชนินทร์ ทิมฤกษ์ ครู กศน.ตำบลบ้านหาด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำดื่มสูตรโบราณ (กาแฟ โอเลี้ยง ชานมเย็น) หลักสูตร 8 ชั่วโมง ณ อบต.บ้านหา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้เรียนจำนวน 6 คน โดยมีนางประคอง บุญใหญ่ เป็นวิทยากร และมีนางสาวดาลิน นุชนารถนิเทศก์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง