โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล

หัวข้อข่าว : โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอทัพทัน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-01-11 18:00:14 เข้าชม : 95 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่10ม.ค.2562 นางสาวสุพัสพิชญา พันธ์เขตรกิจ ครู กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองกระทุ่ม โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตรการเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อธุรกิจไก่สวยงาม กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน. 30 คน

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง