ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ดำเนินการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงาน

หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ดำเนินการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงาน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 10:06:30 เข้าชม : 65 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางอมรา เหล่าวิชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ได้นิเทศติดตาม การปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ แก่บุคลากร กศน.อำเภอสากเหล็ก ณ กศน.อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 4 ครั้ง )