หัวข้อข่าว : เสริมสร้างสุขภาวะและปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย มีจิตอาสา เยาวชน กศน. | เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดูข่าวทั้งหมด)
2019-02-11 13:37:40 เข้าชม : 67 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะทำงานตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย มีจิตอาสา เยาวชน กศน. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง