เสริมสร้างสุขภาวะและปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย มีจิตอาสา เยาวชน กศน.

หัวข้อข่าว : เสริมสร้างสุขภาวะและปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย มีจิตอาสา เยาวชน กศน.
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 13:37:40 เข้าชม : 209 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะทำงานตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย มีจิตอาสา เยาวชน กศน. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 7 ครั้ง )