โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การผลิตเตาประหยัดพลังงาน

หัวข้อข่าว : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การผลิตเตาประหยัดพลังงาน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอทับสะแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 14:17:44 เข้าชม : 67 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล มอบหมายนางสาวพรพิมล เยาวมาลย์ ครู กศน.ตำบลนาหูกวาง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การผลิตเตาประหยัดพลังงาน จำนวน 6 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 3 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน

.
.
.
.