ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี นิเทศสนามสอบ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หัวข้อข่าว : ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี นิเทศสนามสอบ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 15:29:18 เข้าชม : 158 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี นิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 3.โรงเรียนหนองฉางวิทยา 4.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

.
.
.
.