11 ก.พ. 62 โครงการอบรมพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้

หัวข้อข่าว : 11 ก.พ. 62 โครงการอบรมพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 18:21:12 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ (Thailand Knowledge Portal : TKP) ซึ่งจัดขึ้นโดย กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กศน.อำเภอท่าศาลา กศน.อำเภอลานสกา โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ Google Inc. แคลิฟอร์เนีย ได้มอบ Account จำนวน 3 ล้าน ให้กับสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาทางไกลรับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารในการใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย ซึ่ง Account ทั้ง 3 ล้าน เป็น G-Suit For Education ภายใต้โดเมน @dei.ac.th ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ ทุก Application สำหรับสนับสนุนงานการศึกษาที่เป็นของ Goole ภายใน Account เดียว นอกจากนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ด้วย G-Suit For Education ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีดับบลิว ซี วิว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนครูจากสถานศึกษาในสังกัด 3 สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

.
.
.
.