ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี ออกพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

หัวข้อข่าว : ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี ออกพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 18:53:25 เข้าชม : 145 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และคณะนิเทศติดตามของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ออกพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สนามสอบของ กศน.อำเภอทั้ง ๑๓ แห่ง เพื่อให้การจัดการสอบ N-NET ในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการจัดการทดสอบ N-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 7 ครั้ง )