ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรีประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายจัดเน้น ฯ ๒๕๖๒

หัวข้อข่าว : ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรีประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายจัดเน้น ฯ ๒๕๖๒
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-02-11 18:55:25 เข้าชม : 137 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและดำเนินตามวาระการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

.
.
.
.