สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  อันดับ สถานศึกษาขึ้นตรงที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1277010003 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 1224 ข่าว
2 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 866 ข่าว
3 1248010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 769 ข่าว
4 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 278 ข่าว
5 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 243 ข่าว
6 1271010005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 226 ข่าว
7 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 221 ข่าว
8 1245050001 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 198 ข่าว
9 1214010008 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 186 ข่าว
10 1213030005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) 181 ข่าว
11 1265010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 172 ข่าว
12 1230200005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 168 ข่าว
13 1295010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 156 ข่าว
14 1234010007 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 148 ข่าว
15 1290010009 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ 140 ข่าว
16 1232060001 ศฝช.สุรินทร์ 131 ข่าว
17 1273070001 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 129 ข่าว
18 1260010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 104 ข่าว
19 1261010092 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 99 ข่าว
20 1252010096 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 97 ข่าว
21 1271010004 ศฝช.จังหวัดกาญจนบุรี"สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 91 ข่าว
22 1210330092 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 79 ข่าว
23 1230210003 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 76 ข่าว
24 1220040003 ศฝก.วัดญาณสังวรารามฯ 74 ข่าว
25 1292010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 62 ข่าว
26 1253020001 ศฝช.อุตรดิตถ์ 61 ข่าว
27 1240100001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 43 ข่าว
28 1274010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 42 ข่าว
29 1252010005 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 40 ข่าว
30 1296010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 29 ข่าว
31 1286010003 ศฝช.ชุมพร 29 ข่าว
32 1280020001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11 ข่าว
33 1257080001 ศฝช.เชียงราย 8 ข่าว
34 1270070003 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 ข่าว
35 1210029990 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 0 ข่าว
36 1234010006 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 ข่าว