สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  อันดับ สถานศึกษาขึ้นตรงที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1277010003 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 1033 ข่าว
2 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 701 ข่าว
3 1248010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 483 ข่าว
4 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 258 ข่าว
5 1245050001 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 189 ข่าว
6 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 185 ข่าว
7 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 182 ข่าว
8 1271010005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 156 ข่าว
9 1213030005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) 147 ข่าว
10 1230200005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 138 ข่าว
11 1265010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 133 ข่าว
12 1214010008 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 127 ข่าว
13 1290010009 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ 124 ข่าว
14 1273070001 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 123 ข่าว
15 1232060001 ศฝช.สุรินทร์ 120 ข่าว
16 1295010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 114 ข่าว
17 1260010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 84 ข่าว
18 1234010007 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 77 ข่าว
19 1261010092 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 70 ข่าว
20 1210330092 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 63 ข่าว
21 1230210003 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 58 ข่าว
22 1271010004 ศฝช.จังหวัดกาญจนบุรี"สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 55 ข่าว
23 1220040003 ศฝก.วัดญาณสังวรารามฯ 47 ข่าว
24 1274010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 40 ข่าว
25 1252010005 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 40 ข่าว
26 1252010096 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 16 ข่าว
27 1240100001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 14 ข่าว
28 1253020001 ศฝช.อุตรดิตถ์ 11 ข่าว
29 1280020001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 9 ข่าว
30 1257080001 ศฝช.เชียงราย 8 ข่าว
31 1292010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 8 ข่าว
32 1296010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 5 ข่าว
33 1286010003 ศฝช.ชุมพร 3 ข่าว
34 1270070003 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 ข่าว
35 1234010006 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 ข่าว
36 1210029990 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 0 ข่าว