สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  อันดับ สถานศึกษาขึ้นตรงที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1277010003 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 1689 ข่าว
2 1248010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 1184 ข่าว
3 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 1040 ข่าว
4 1245050001 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 377 ข่าว
5 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 337 ข่าว
6 1271010005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 333 ข่าว
7 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 327 ข่าว
8 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 308 ข่าว
9 1214010008 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 274 ข่าว
10 1230200005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 255 ข่าว
11 1213030005 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) 226 ข่าว
12 1234010007 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 219 ข่าว
13 1295010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 204 ข่าว
14 1265010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 204 ข่าว
15 1253020001 ศฝช.อุตรดิตถ์ 192 ข่าว
16 1252010096 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 181 ข่าว
17 1220040003 ศฝก.วัดญาณสังวรารามฯ 167 ข่าว
18 1232060001 ศฝช.สุรินทร์ 161 ข่าว
19 1290010009 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ 155 ข่าว
20 1273070001 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 148 ข่าว
21 1260010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 148 ข่าว
22 1261010092 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 140 ข่าว
23 1271010004 ศฝช.จังหวัดกาญจนบุรี"สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 119 ข่าว
24 1230210003 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 110 ข่าว
25 1274010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 110 ข่าว
26 1240100001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 104 ข่าว
27 1210330092 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 94 ข่าว
28 1292010003 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 81 ข่าว
29 1286010003 ศฝช.ชุมพร 61 ข่าว
30 1296010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 48 ข่าว
31 1252010005 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 40 ข่าว
32 1280020001 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 15 ข่าว
33 1257080001 ศฝช.เชียงราย 10 ข่าว
34 1221010007 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 6 ข่าว
35 1270070003 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 1 ข่าว
36 1234010006 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 ข่าว