แหล่งข่าว : เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดทนง | มีข่าวทั้งหมด : 11 เรื่อง
ส่งข่าวนี้ไปที่
Lights
รณรงค์การเลือกตั้ง

โพตเมื่อ 2019-03-14 17:26:33
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 92 ครั้ง )

Lights
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โพตเมื่อ 2019-02-27 20:16:09
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 95 ครั้ง )

Lights
อาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง

โพตเมื่อ 2019-01-21 14:12:39
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 191 ครั้ง )

Lights
งานเครือข่าย

โพตเมื่อ 2019-01-11 16:42:34
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 173 ครั้ง )

Lights
การศึกษาต่อเนื่อง

โพตเมื่อ 2019-01-11 16:35:58
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 173 ครั้ง )

Lights
กิจกรรมทักษะชีวิต

โพตเมื่อ 2019-01-09 16:13:29
โดย : กศน.ตำบลหาดทนง (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 186 ครั้ง )