แหล่งข่าว : เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอทับสะแก | มีข่าวทั้งหมด : 146 เรื่อง
ส่งข่าวนี้ไปที่
ทำบุญตักบาตร

โพตเมื่อ 2018-12-06 09:16:43
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


บริจาคโลหิต

โพตเมื่อ 2018-10-18 11:39:35
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


ประชุมบุคลากร

โพตเมื่อ 2018-10-17 15:25:07
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


ร่วมทำบุญตักบาตร

โพตเมื่อ 2018-10-14 11:11:44
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561

โพตเมื่อ 2018-10-13 11:35:49
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


โครงการศึกษาดูงาน

โพตเมื่อ 2018-10-03 09:12:25
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 52 ครั้ง )


สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

โพตเมื่อ 2018-09-17 14:32:37
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 48 ครั้ง )


สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

โพตเมื่อ 2018-08-09 15:45:00
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 48 ครั้ง )


ร่วมทำบุญตักบาตร

โพตเมื่อ 2018-07-28 10:32:25
โดย : กศน.อำเภอทับสะแก (ดูข่าวทั้งหมด)
( เข้าชม : 48 ครั้ง )